DITT LOKALA BYGGFÖRETAG


Lundby bygg är det lilla byggföretaget med stor kapacitet. Vi utför nybyggnation, renovering och lokalanpassning.

Med bred nätverk och erfarenhet inom branschen sätter vi ihop ett team för varje projekt med kvalité, ekonomi och tid i fokus.


TRYGG PARTNER

Vår ambition är att våra kunder ska känna sig trygga med att välja oss.  Det gör vi främst genom att presentera välarbetade anbud, hålla hög kvalité under projekten samt lämna garanti på vårt arbete.


Vi har även förberett genom att ordna med försäkringar som skyddar våra kunder, projekt och oss själva i händelse av det oförutsedbara.VI ARBETAR I GÖTEBORG

Med flera års erfarenhet inom branschen med både små och stora projekt har vi sedan 2019 arbetat med att strukturera och organisera företaget, för att sedan kunna erbjuda högkvalitét till konkurenskraftga priser.

2023 öppnar vi våra dörrar och erbjuder byggtjänster till bostadsrättföreningar, komersiella fastighetsägare samt kommunala fastighetsförvaltare. 


Vi samarbetar med både stora och små underleverantörer av olika kompetenser inom Göteborg. Detta ger oss en god utgångspunkt till att skapa ett bra projektteam med bästa förutsättningarna till att lyckas.


Kvalité och säkerhet är gemensamma nämnare för kraven på våra leverantörer. Med dessa förutsättningar är det typ av projekt som styr valen vi gör. I ett mindre renoveringsprojekt kan duktiga och flexibla rörläggare, elektriker och ventilationsentreprenör vara bäst lämpade medan ett stort byggprojekt med pressad tidplan kräver entreprenörer med flera yrkesarbetare. Vi syr ihop bäst lämpad projektorganisation och ser till uppnå förväntad kvalité med effektiv organisation.FÅ EN GRATIS OFFERT

 
 
 
 

RENOVERING


Känslan av att komma till en sliten, skadad eller föråldrad byggnad och därefter lämna en fräsch, stabil och uppdaterad byggnad efter oss är vår största drivkraft i renoveringprojekt.

Vi utför invändiga och utvändiga ytskiktsrenoveringar såsom fasad, tak, väggar och golv samt byte av fönster, dörrar, stammar eller ventilationssytem.


Oftast är det en kombination av olika åtgärder som behöver utföras. Vi samordnar dessa åtgärder på ett effektivt sätt med helhetsfokus.

 


OMBYGGNATION


Ny verksamhet, tillväxt, eller nya idéer innebär oftast ombyggnation av en befintlig byggnad. 

Vi har många års erfarenhet av lokalanpassningar, stamrenoveringar och tillbyggnader.  Allt ifrån enklare anpassningar, ytskiktsbyte till större omvandlingar med komplexa installationer och konstruktionslösningar.

 

Vi är det lilla företaget med tillgång och kapacitet till att samordna kompetenta yrkesgrupper inom branschen. 
NYBYGGNATION


Lundby bygg erbjuder utförande av mindre nybyggnationer i form av komplementbyggnader, installationsbyggnader men även lokaler och flerbosadshus av mindre karaktär. Vad vi gör med enkla steg

ANBUD

Projektgenomgång, platsbesök & kostnadsberäkning


AVTAL

Genomgång av anbud och kontraktskrivning

BYGGNATION

Byggproduktion enligt avtal och löpande dialog

GARANTI

5 års garanti efter godkänd besiktning

 Vår kvalitetspolicy


Vår verksamhet består av; byggentreprenad och byggadministrations arbete. Vi ska arbeta långsiktigt med stort engagemang och fokus för att hålla hög kvalitet på tjänster och produkter som tillhandahålls av oss.


  • Vi ska arbeta med slutresultaten av våra tjänster och dess användning i fokus.


  • Våra produkter och tjänster ska levereras i tid.


  • Kvalité ska alltid väga högst vid val av underentreprenörer och leverantörer.


  • Vi ska fortlöpande förbättra oss och följa myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav, som vi berörs av som en miniminivå.    Vår Miljöpolicy


Vår verksamhet består av; byggentreprenad och fastighetsservice. Det betyder att naturresurser såsom material och energi förbrukas. Vår policy är att Lundby bygg aktivt ska delta i arbetet för en hållbar utveckling för att tillgodose nuvarande och kommande generations rätt till god miljö. Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner av verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.


  • Lundby bygg skall vara ett företag som bedriver verksamhet som inte förbrukar resurser i onödan och som möjliggör ett kretsloppstänkande.


  • Vi ska hålla oss positiva till uppdragsgivare som ställer höga krav kring miljön samt med bra och transparent samarbete uppfylla dessa krav.


  • Vi ska fortlöpande förbättra oss och följa myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav, som vi berörs av som en miniminivå.